Cauta
Avansat
Partener oficial
...
Pay with
Urmărește-ne pe

Termeni si conditii

 • Anterior utilizării www.accesoriiautotuning.ro („site web” sau „site”) și a contractării serviciilor / cumpărării produselor pe care KIT XENON TUNING S.R.L le comercializează prin intermediul site-ului web, vă rugăm citiți cu atenție toți termenii și toate condițiile de utilizare prevăzute în prezentul document, asumându-vă faptul că acceptarea acestora presupune înțelegerea tuturor condițiilor și a mecanismelor de achiziționare a produselor comercializate/ serviciilor prestate de către KIT XENON TUNING S.R.L. În acest sens, însușirea în orice fază a utilizării site-ului presupune acceptarea acestora în integralitatea lor, fără obiecțiuni, în mod irevocabil și presupune un contract încheiat între părți.

  Pentru a înlătura orice dubiu, acceptarea termenelor și condițiilor presupune înțelegerea în integralitate a acestora, așa cum sunt descrise în prezentul document și cum rezultă din orice material publicat pe site-ul web, consumatorul fiind singurul în măsură să decidă cu privire la utilizarea sau neutilizarea acestuia și, pe cale de consecință, cumpărarea de produse și/ sau servicii prin intermediul acestuia.

  Utilizarea prezentului portal web presupune: (a) acceptarea termenilor și condițiilor vânzării, respectiv cumpărării produselor/ serviciilor, însemnând conținutul concret al raportului juridic; (b) prelucrarea de date cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/ 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR); (c) alți termeni și condiții care rezultă din prezentul document sau din alte înscrisuri încheiate între părți; (d) acceptarea politicii de confidențialitate și securitate.

  În considerarea unei cât mai bune și uniforme interpretări a Termenilor și Condițiilor de utilizare ale site-ului web, precum și a drepturilor și obligațiilor care decurg din acceptarea acestora, următorii termeni vor fi interpretați după cum urmează:

  (a) Vânzător – societatea KIT XENON TUNING S.R.L., cu sediul social în București, Str. Calea Călărașilor, nr. 300, bl. S20, sc. 2, et. 8, ap. 66, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/14046/2011, Cod Unic de Înregistrare 29383672, e-mail: support@carpartstuning.com, Site web: www.accesoriiautotuning.ro/;
  (b) Site web – pagina www.accesoriiautotuning.ro prin intermediul căreia vânzătorul comercializează accesorii auto, accesorii SUV, accesorii casă, accesorii telefon, faruri, folii auto, accesorii de iluminat, produse de întreținere auto, jante, kituri exterioare, sisteme de supraveghere, stopuri, suspensii reglabile, tobe, produse tuning exterior și altele asemenea, produse destinate persoanelor fizice și/ sau juridice de naționalitate română/ străină. Prin site web se înțelege inclusiv orice subdiviziune a acestuia;
  (c) Cumpărător – orice persoană fizică sau juridică (profesioniști), de naționalitate română sau străină, care achiziționează produse sau servicii de pe site-ul web;
  (d) Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care optează pentru crearea unui cont și consimte cu privire la termenii și condițiile de utilizare ale site-ului web.
  (e) Cont – identitatea persoanei fizice sau juridice pe site-ul web, cu asocierea unei adrese de e-mail și a unei parole, precum și a datelor de contact solicitate și necesare perfectării raportului juridic de vânzare, utilizat pentru plasarea de comenzi.
  (f) Comanda – materializarea intenției de cumpărare a unuia sau mai multor produse, de către Utilizator, prin intermediului site-ului web, în termenii și condițiile acceptate. În urma acceptării de către Vânzător a comenzii, utilizatorul dobândește calitatea de Cumpărător.
  (g) Oferta – acțiunea de a expune în scop comercial un produs cu o reducere de preț, pentru o perioadă stabilită și limitată de către vânzător.
  (h) Newsletter – modalitate de informare periodică, materializată printr-un e-mail recepționat de către utilizator și/ sau cumpărător, vizând promoții, oferte, evenimente și orice alte informații pe care Vânzătorul le apreciază relevante pentru utilizator/ cumpărător.

  Societatea KIT XENON TUNING S.R.L., societate de naționalitate română, titulara dreptului de proprietate asupra site-ului web www.accesoriiautotuning.ro, precum și proprietar asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și de autor asupra conținutului acestuia (cu excepția materialelor achiziționate în virtutea unui drept neexclusiv), în condițiile legii, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului web, a politicii de confidențialitate, a termenelor și condițiilor de utilizare, precum și a mecanismelor de funcționare, fără nicio notificare prealabilă, utilizatorii având obligația de minimă diligență în a consulta periodic termenele și condițiile de utilizare a site-ului web.

  Prin acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, utilizatorii își asumă o obligație de diligență în sensul verificării periodice și ori de câte ori contractează produsele puse la dispoziție de către vânzător, înțelegând și asumându-și faptul că vânzătorul nu este obligat să informeze terții cu privire la modificarea acestora. Termenii și condițiile pot suferi modificări succesive în scopul îmbunătățirii permanente a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web, datorită modificării oricăror elemente care țin de funcțiunea site-ului web sau a metodologiei de utilizare a acestuia, precum și în scopul adaptării politicilor site-ului web la legislația în vigoare. Astfel, îndemnăm toate persoanele interesate de prezentele termene și condiții să le verifice periodic, să le studieze cu meticulozitate și să decidă în consecință dacă urmează să utilizeze sau nu serviciile puse la dispoziție de către KIT XENON TUNING S.R.L. prin intermediul site-ului web www.accesoriiautotuning.ro. Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător pentru nicio reclamație/ pretenție ulterioară acceptării termenelor și condițiilor.

  KIT XENON TUNING S.R.L. își rezervă dreptul de a limita accesul terților la serviciile sale, precum și dreptul de a șterge contul oricărui utilizator în cazul justificat în care consideră că accesul pe site-ul web și existența contului ar putea cauza prejudicii relevante vânzătorului sau terților.

  Conturile de utilizator multiple, aparținând aceleiași persoane, fizice sau juridice, ca regulă nu sunt agreate de către vânzător, acesta rezervându-și dreptul de a verifica prin mijloace specifice existența acestora. În cazul în care KIT XENON TUNING S.R.L. va constata faptul că asemenea conturi sunt utilizate în vederea fraudării intereselor vânzătorului, acesta va proceda de îndată la blocarea conturilor mai sus menționate, rezervându-și dreptul de a refuza orice plăți ce ar fi datorate în urma unor operațiuni dolosive. Totodată, vânzătorul își rezervă dreptul de a iniția orice proceduri judiciare prevăzute de lege în vederea tragerii la răspundere a persoanelor aflate în culpă, precum și la recuperarea oricărui prejudiciu suferit în urma unor asemenea operațiuni, inclusiv cheltuielile cu diverse servicii profesionale: avocați, experți în tehnologia informației, experți contabili ș.a.m.d.. Pasivitatea vânzătorului în adoptarea unei poziții nu presupune și nu va fi interpretat sub nicio formă ca fiind o renunțare la dreptul pretins.

  Respectăm opiniile cumpărătorilor noștri, motiv pentru care nu cenzurăm comentariile/ calificativele acordate de către aceștia. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a nu publica pe site comentarii cu conținut ilegal, obscen, defăimător, amenințător, care tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, texte vizând diverse campanii de promovare, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, conțin viruși, scrisori în lanț, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam. De asemenea, nu vom publica comentariile care nu au ca obiect serviciile/ produsele comercializate de către KIT XENON TUNING S.R.L. sau cele despre care există indicii relevante că au alt scop decât cel privind evaluarea obiectivă a produselor/ serviciilor.

  KIT XENON TUNING S.R.L. nu este răspunzător pentru conținutul comentariilor, în sensul în care nu poate verifica veridicitatea informațiilor/ identității titularilor, și nu va putea fi obligată la despăgubiri în acest sens.

 • Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

  Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

  Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/ sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/ sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

  Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/ sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

  Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție oferit de Producător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate, precum și instrucțiunile de utilizare ale produsului (dacă este cazul). Vânzătorul poate cesiona și/ sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 • Produsele listate pe site-ul web au prețurile exprimate în euro, inclusiv taxa pe valoare adăugată (TVA) reprezentând 19% (dacă se aplică). Prețurile pot suferi modificări din cauze ce țin de: (i) condițiile de piață; (ii) fluctuația prețurilor de producție; (iii) modificarea unor taxe legale prevăzute de legislația internă, taxe vamale, sau orice alte sarcini de natură financiar-fiscală; (iv) alte motive întemeiate.

  PentruPentru fiecare comandă, Cumpărătorul va recepționa factura aferentă produselor, prin e-mail, putând opta, la cererea sa expresă, pentru transmiterea facturii în format tipărit. În măsura în care opțiunea Cumpărătorului intervine după livrarea produselor, costurile adiționale cu transmiterea facturii tipărite se vor afla în sarcina lui. Reclamațiile referitoare la neconcordanța dintre produs și factură se acceptă numai în cazul sesizării în scris în atenția KIT XENON TUNING S.R.L., în maximum 24 de ore de la primirea produsului de către Cumpărător.

  Indiferent de motivele care determină modificarea prețurilor, comenzile confirmate de către reprezentanții KIT XENON TUNING S.R.L. vor fi onorate în termenii comerciali existenți la data confirmării. KIT XENON TUNING S.R.L. nu poate fi ținut răspunzător pentru modificările de prețuri intervenite până în momentul confirmării comenzii.

  Prețurile nu includ costurile de livrare, cu excepția situațiilor în care, cu prilejul unor promoții, se specifică în mod expres faptul că livrarea este gratuită sau inclusă în preț ori dacă părțile convin în mod expres, în scris, în acest sens.

  Pentru un produs achitat, în cazul în care a fost convenit între vânzător și cumpărător transportul, produsul va fi expediat prin KIT XENON TUNING S.R.L., care va păstra, pentru o perioada de timp de 1 an , dovada de expediere sau o dovadă a transportului și / sau primire pentru cazurile în care produsele sunt pierdute în tranzit.

  Cumpărătorul trebuie să accepte o perioada suficientă de timp pentru transport și livrare, cel puțin șapte zile lucrătoare pentru transporturile interne, respectiv 14 zile lucratoare pentru transporturile externe, iar in caz de divergențe să încerce soluționarea prin contactarea directă a KIT XENON TUNING S.R.L.. Prețurile de transport și eventual returul sunt cele percepute de firma de curierat pentru diferite destinații și țări. Cumpărătorul va lua la cunoștință toate informațiile necesare în procesul de comandă.

 • Clientul/ Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/ sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/ sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/ Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/ Serviciului. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

  Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: (a) neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online; (b) invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de KIT XENON TUNING S.R..L. în cazul plății online; (c) datele furnizate de către Client/ Cumpărător pe Site sunt incomplete și/ sau incorecte.

  Cumpărătorul poate anula Comanda plasată doar până la primirea confirmării de expediere a comenzii. În cazul în care Cumpărătorul anulează Comanda efectuată înainte de expediere, KIT XENON TUNING S.R.L. va rambursa Cumpărătorului integral valoarea comenzii. După expedierea comenzii, Cumpărătorul nu mai poate anula Comanda efectuată, ci are doar opțiunea de a refuza primirea coletului, însă în acest caz va suporta costurile de livrare și retur, KIT XENON TUNING S.R.L. urmând a rambursa Cumpărătorului doar valoarea produselor achiziționate, fără costurile de transport. Rambursarea se va realiza după ce coletul se întoarce la KIT XENON TUNING S.R.L..

  Odată ce a fost expediată Comanda, aceasta nu mai poate fi modificată de către Cumpărător, motiv pentru care acesta va fi pe deplin responsabil de verificarea cu atenție a detaliilor comenzii și ale livrării înainte de a finaliza comanda.

  La primirea coletului, Cumpărătorul va deschide pachetul înainte de a semna pentru primire. În cazul în care produsul nu este în stare bună, acesta nu trebuie acceptat. Cumparatorul va trebui sa completeze/semneze Raport de livrare / dauna in prezenta curierului si sa-l trimita pe e-mail catre KIT XENON TUNING SRL la adresa support@carpartstuning.com,

  Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un produs sau să renunțe la un serviciu (dacă este cazul), în termen de 14 de zile calendaristice de la primire, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit O.U.G. nr 34/ 2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile din ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun. În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din contract, va transmite un e-mail către KIT XENON TUNING S.R.L. utilizând adresa support@carpartstuning.com,, indicând explicit solicitarea de retragere. În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract.

  Retragerea din contract și, respectiv, returul produselor, se poate face doar în următoarele condiții care trebuie întrunite în mod cumulativ: a) produsul va fi returnat în aceeași stare în care a fost primit, împreună cu toate ambalajele (ex: pungi, cutii etc.), accesoriile (ex: cordoane, telecomenzi etc.), certificate, manuale de instrucțiuni, certificate de garanție, precum și orice alte elemente incluse în pachet; b) produsul nu este deteriorat (zgâriat, prezintă urme relevante de uzură etc.); c) produsul nu a fost modificat ori montat; d) produsele returnate sunt ambalate și protejate în mod corespunzător ca în situația livrării inițiale. Cumpărătorul înțelege și își asumă faptul că în măsura în care una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, KIT XENON TUNING S.R.L. își rezervă dreptul de a refuza returul produselor.

  Prin excepție de la condițiile privind retragerea din contract prezentate mai sus, în măsura în care KIT XENON TUNING S.R.L. își manifestă totuși acordul pentru returnarea produsului, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile mai sus prezentate, acesta va despăgubi Cumpărătorul doar după evaluarea produselor returnate și reținerea sumelor reprezentând uzură/ deteriorare etc.. Pentru a înlătura orice dubiu, acceptarea returului acestor produse pentru care nu sunt îndeplinite condițiile privind retragerea din contract mai sus expuse, reprezintă facultatea exclusivă a KIT XENON TUNING S.R.L..

  Cumpărătorul își asumă responsabilitatea pentru asigurarea returnării produselor conform prezentelor termene și condiții și va suporta cheltuielile rezultate în urma returnării. Toate costurile de livrare și de asigurare a produselor returnate vor fi plătite de către client, cu excepția cazului în care există un acord prealabil scris care prevede alte condiții.

  În cazul în care Cumpărătorul nu este mulțumit de achiziționarea unui produs, indiferent de motiv, și returnează produsul în termenele și condițiile prevăzute mai sus, KIT XENON TUNING S.R.L. va schimba produsul sau va rambursa Cumpărătorului costul produsului, reținând valoarea cheltuielilor de transport (poștale), precum și, dacă este cazul, contravaloarea sumelor reprezentând uzură/ deterioare etc.. Suma cuvenită Cumpărătorului va fi returnată după cum urmează: (a) pentru Comenzile achitate cu card bancar, prin restituire în contul din care a fost efectuată plata; (b) pentru Comenzile achitate cu ramburs, prin virament bancar. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea retur a Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate catre Vanzator.

  KIT XENON TUNING SRL are ca și deziderat procesarea retururilor în termen de două zile lucrătoare de la recepție, rambursarile aferente urmand a fi efectuate în următoarele 2 zile lucrătoare în condiții normale.

  În cazul în care un Bun și/ sau Serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/ Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/ sau Serviciului, în termen de maximum 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

  Informații cu privire la caracteristicile produsului sunt disponibile pe paginile produselor de pe Site-ul web www.accesoriiautotuning.ro. Din punct de vedere legal, conținutul Site-ului nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați comanda prin intermediul Site-ului, comanda dumneavoastră constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest Site. Comanda dumneavoastră este urmată de acceptarea noastră, fiind o condiție esențială pentru perfectarea raportului juridic.

  Comanda poate fi plasată prin intermediul Site-ului www.accesoriiautotuning.ro. Pentru a face acest lucru, veți parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirma comanda apăsând butonul "finalizează comanda". Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dumneavoastră de plată a prețului produselor. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda. După plasarea unei comenzi, veți primi un e-mail prin care confirmăm primirea și înregistrarea comenzii dumneavoastră. Recepționarea acestei informări nu reprezintă o acceptare a acesteia. Astfel cum a fost mentionat mai sus, comanda dumneavoastră reprezintă o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe Site-ul aparținând KIT XENON TUNING S.R.L.. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către Vânzător. Contractul dintre Cumpărător și Vânzător va fi considerat perfectat doar după acceptarea de către Vânzător a comenzii plasate de către Cumpărător.

  În cazul în care nu putem onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnică ori neconformități constatate în momentul procesului de expediere, vom informa Cumpărătorii cu privire la această situație și cu privire la perioada cât ar dura aprovizionarea cu produsul/ produsele lipsă, iar Cumpărătorul va decide dacă acceptă termenul de livrare și își menține comanda sau dorește să îi rambursăm sumele plătite de către acesta pentru produsele în cauză.

  Dacă este cazul, sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele: (a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător; (b) furnizarea de Bunuri și/ sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere; (c) furnizarea de Bunuri comandate special de la un furnizor pentru Cumpărător; (d) furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid; (e) furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător; (f) furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.

  Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 • Produsele comercializate de KIT XENON TUNING S.R.L. beneficiază de garanția oferită de Producător sau de un alt furnizor al acestora cu condiția întrebuințării lor în condițiile și scopul pentru care sunt comercializate. Solicitarea și acordarea garanției produselor comercializate sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu modificările și completările ulterioare.

  Termenul de garantie comerciala este de 24 luni de la data achizitionarii produsului pentru persoane fizice si 12 luni pentru persoane juridice si intra in vigoare din momentul in care produsul intra in proprietatea Cumparatorului.

  Termenele de remediere de catre KIT XENON TUNING S.R.L. ale produselor aflate in garantie sunt urmatoarele:
  - maxim 15 zile calendaristice de la data primirii de catre KIT XENON TUNING S.R.L a produsului trimis retur de catre Cumparator in cazul persoanelor fizice
  - maxim 25 de zile calendaristice de la data primirii de catre KIT XENON TUNING S.R.L a produsului trimis retur de catre Cumparator in cazul persoanelor juridice

  Produsele comercializate de KIT XENON TUNING S.R.L., sunt interschimbabile cu piesele originale conform cataloagelor și listelor editate de producători.

  Pentru a intra sub incidența condițiilor privind garanția produselor, Cumpărătorul este obligat să folosească produsul conform instrucțiunilor de utilizare și întrebuințare ale acestuia. Pentru a înlătura orice dubiu, indicăm cu titlu de exemplu, dar fără a ne limita la acestea, că nu vor fi acoperite de garanție, KIT XENON TUNING S.R.L. în calitate de vânzător fiind exonerat de răspundere privind acordarea garanției sau garanția poate fi anulată în următoarele cazuri:
  -Piesele/ produsele nu sunt păstrate ori utilizate în condițiile indicate în instrucțiunile de utilizare și întrebuințare etc.;
  -Piesa nu a fost montată într-un atelier de specialitate / autorizat;
  -Piesa s-a defectat din cauza unui montaj incorect sau din cauza montarii împreuna cu piese conexe defecte sau modificate;
  -Piesa a fost greșit aleasă sau a fost utilizată pentru alt scop decât cel indicat în catalogul producatorului;
  -Piesa nu a fost identificată corect din cauza prezentării de către cumpărător a unor date eronate;
  -Piesa s-a uzat sau deteriorat din cauza suprasolicitării, întreținerii necorespunzătoare a autoturismului;
  -Autoturismul pe care a fost montată piesa a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de constructor sau a fost exploatat în condiții necorespunzatoare (raliuri, competiții sportive, taximetrie, etc);
  -Autoturismul pe care a fost montată piesa a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natură (șocuri termice, electrice, mecanice);
  -Piesa prezintă urme de lovituri, zgârieturi, îndoituri, rupturi, deformări;
  -Piesa prezintă semne de uzură anormală.

  Reclamațiile prin care se sesizează defecțiunile se vor transmite în atenția KIT XENON TUNING S.R.L. la adresa de e-mail support@carpartstuning.com în termen de maximum 30 zile de la ridicarea / primirea produsului.

  Condițiile de garanție sunt parte integrantă a documentelor de vânzare - cumpărare prin semnarea facturii fiscale sau plasarea unei comenzi online, Cumpărătorul declarând că a luat la cunoștință prevederile acestor documente.

  Pentru produsele aflate în garanție, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru operarea acesteia, sau pentru cele al căror termen de valabilitate este expirat (dacă este cazul), KIT XENON TUNING S.R.L. în calitate de vânzător, după caz: (a) va aranja și dispune efectuarea reparației defecțiunii; b) va înlocui produsul, în măsura în care acesta se află în stoc și/ sau mai face parte din oferta Vânzătorului; (c) va restitui contravaloarea produsului.

  Modalitatea de soluționare a solicitărilor va fi tratată în ordinea (a) - (c). Înlocuirea produsului va avea loc doar în situația în care defecțiunea sesizată nu poate fi reparată. Nu se accepta restituirea în vederea înlocuirii produselor comercializate în cadrul promoțiilor.

  Reparația sau înlocuirea produselor va fi facută în cadrul unei perioade rezonabile de timp care nu va depăși 15 zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul a adus la cunoștința Vânzătorului KIT XENON TUNING S.R.L. lipsa de conformitate a produsului.

  Piesele / produsele care fac obiectul unei reclamații în garanție vor fi însoțite de următoarele documente:
  -factura și chitanța, respectiv factura și bonul fiscal emise de KIT XENON TUNING S.R.L.;
  -certificatul de garanție care a fost eliberat la vânzarea piesei/ produsului;
  -dovada montării pieselor/ produselor într-un service autorizat (deviz de manoperă);
  -copie a certificatului de înmatriculare al autoturismului;

  În cazul în care Cumpărătorul nu poate prezenta exact natura/ caracteristicile defecțiunii se recomandă clientului să susțină reclamația în garanție cu poze ce vor fi transmise în atenția vânzătorului la numerele de telefon 0722163631; 0749011115 si/sau adresa de e-mail: support@carpartstuning.com.

  Bunurile sau serviciile care prezintă defecte nu vor fi modificate de Cumpărător fără acordul KIT XENON TUNING S.R.L., în caz contrar, Cumpărătorul poate pierde garanția.

  Plata transportului pentru produsele trimise (tur-retur) în vederea soluționării garanției va fi împărțită, respectiv suportată astfel:
  de la Cumpărător către KIT XENON TUNING S.R.L. - plata va fi efectuată de către Cumpărător;
  de la KIT XENON TUNING S.R.L. către Cumpărător - plata va fi suportată de către KIT XENON TUNING S.R.L., însă doar în măsura în care soluționarea cererii este întemeiată.

  Costul cu transmiterea produselor aflate în garanție către Vânzator va fi asigurat de către Vânzător doar în măsura în care soluționarea cererii este întemeiată.

  În măsura în care Vânzătorul va aplica și alte termene de garanție, acestea se vor regăsi în documentația care însoțește produsul sau în documentația accesibilă pe site-ul web la secțiunea dedicată produsului.

 • Potrivit art. 18 alin (1) din O.U.G. nr. 34/ 2014, termenul de livrare a produselor este de cel mult 30 zile de la încheierea contractului, dacă părțile nu au convenit altfel. În cazul în care bunul face obiectul unei comenzi speciale sau nu se află în stoc, termenul de livrare va fi comunicat de către Vânzător, urmând a fi confirmat de către Cumpărător.

  Termenul de livrare al produselor vândute de KIT XENON TUNING S.R.L. diferă în funcție de disponibilitatea acestora. KIT XENON TUNING S.R.L. utilizează următorul sistem de referință privind disponibilitatea produselor și estimarea timpului de livrare, depunând toate diligențele pentru respectarea acestor termene:
  -Culoarea verde semnalizează faptul că produsul este pe stoc și poate fi livrat în 1-5 zile.
  -Culoarea galben semnalizează faptul că produsul poate fi livrat în minimum 14 zile.
  -Culoare roșie semnalizează faptul că produsul poate fi livrat în minimum 30 zile.

  În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/ promoții au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne rezervam dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul telefonic/ e-mail în cel mai scurt timp, despre eroarea aparută, dacă produsul nu s-a livrat încă.

  Cumpărătorul va ridica personal de la curier produsul care este livrat. În cazul în care comanda va fi preluată de o altă persoană (nu de Cumpărător), trebuie menționat numele persoanei respective înainte de livrare.

  În momentul livrării produsului și înainte de a accepta coletul de la curier, Cumpărătorul este rugat să deschidă coletul și să verifice produsul în fața curierului. În cazul în care produsul a fost deteriorat în timpul transportului, Cumpărătorul trebuie să solicite curierului un raport de livrare /dauna (protocolul de primire în bune condiții) în care să se consemneze pagubele/ daunele și să nu accepte coletul; raportul de livrare / dauna trebuie să fie semnat de curier și Cumpărător, iar Cumpărătorul trebuie să păstreze o copie a acestuia. KIT XENON TUNING S.R.L. nu va accepta reclamații ulterioare fără înregistrarea oficială a pagubelor.

  Astfel, responsabilitatea deteriorării pachetului în timpul transportului aparține firmei de curierat, dacă pachetul este deschis în fața curierului. În cazul în care pachetul nu este deschis în fața curierului și este anunțat ulterior ca fiind deteriorat, responsabilitatea aparține Cumpărătorului.

  În caz de daune ale pachetelor în timpul transportului KIT XENON TUNING S.R.L. va înlocui produsul. În caz de stoc indisponibil KIT XENON TUNING S.R.L. va rambursa costul produsului.

  Transportul pentru țările UE / non UE va fi realizat prin GLS, serviciile internaționale de poștă, Dachser sau alte firme de curierat internationale, în funcție de destinatie / volumul de pachete. Timpul transportului: 5-7 zile lucrătoare.

  Pentru pachete cu volum foarte mare KIT XENON TUNING S.R.L. poate livra prin intermediul transportului aerian sau maritim, timpul transportului urmand a fi estimat la momentul efectuarii comenzii.

  Cu excepția cazurilor în care părțile convin altfel, toate costurile de transport vor fi plătite de către Cumpărător.

 • Pentru achitarea prețului produselor comandate, Cumpărătorul poate opta pentru următoarele metode de plată:


  -PayPal - în conformitate cu prevederile reglementărilor de plăți PayPal;
  -Debit card sau credit card (VISA / MasterCard / Maestro);
  -Transfer bancar;
  -Plata la livrare / ramburs .

 • KIT XENON TUNING S.R.L. este autorul și proprietarul exclusiv al site-ului web www.accesoriiautotuning.ro și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/ video, etc. constituie proprietatea KIT XENON TUNING S.R.L.. Societatea KIT XENON TUNING S.R.L. își rezervă dreptul de a se adresa instanțelor de judecată, precum și oricăror instituții publice abilitate pentru protejarea intereselor și drepturilor sale patrimoniale și nepatrimoniale.

  Conținutul site-ului (texte, descrieri ale produselor și serviciilor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) este deținut în integralitate și exclusivitate de către KIT XENON TUNING S.R.L. sau de terțe părți pe care KIT XENON TUNING S.R.L. le va indica. KIT XENON TUNING S.R.L. nu face nicio declarație cu privire la conținutul niciunuia dintre site-urile web pe care le accesați prin intermediul www.accesoriiautotuning.ro. La accesarea unui site care nu aparține KIT XENON TUNING S.R.L., vă rugăm să aveți în vedere faptul că site-ul web funcționează independent de vânzător, iar acesta nu exercită niciun control asupra conținutului site-ului în cauză. Stabilirea sau facilitarea unei legături (link) către un site web independent de site-ul web al KIT XENON TUNING S.R.L. nu presupune că societatea își însușește și acceptă responsabilitatea pentru conținutul sau utilizarea unui asemenea site web.

  Pentru orice solicitare legată de produsele/ serviciile noastre, vă stăm la dispoziție cu următoarele date de contact:
  KIT XENON TUNING S.R.L.
  37 Ana Ipatescu St.
  Jilava, Ilfov, ROMANIA
  Tel: + +40734228190
  Tel/Fax: +40 031 432.61.54
  suport@carpartstuning.com
  www.carpartstuning.com
  www.accesoriiautotuning.com
  https://www.facebook.co/KITTRomania/
  https://www.instagram.com/kitt_tuning/

 • SC KIT XENON TUNING SRL, proprietarul site-ului https://www.accesoriiautotuning.ro, va pastra confidentialitatea informatiilor furnizate de client la accesarea si completarea formularului de inscriere.